blokmenu drachten-v2blokmenu gorredijk-v2blokmenu oosterwolde-v2blokmenu zorgvlied-v2

De parochie is door fusie tot stand gekomen in januari 2016. De parochies Sint Paulus Gorredijk, De Heer Die Wederkomt Oosterwolde, de Goddelijke Verlosser Drachten en de H. Andreas Zorgvlied zijn samengevoegd tot één grote rooms-katholieke parochie: de H. Clara van Assisi parochie. Eén parochie met vier geloofsgemeenschappen en vier kerken. De namen van de kerken zijn behouden.

De parochie heeft een wezenlijk andere samenhang dan parochies in een stad, vooral door de dorpsgemeenschappen en het grote parochiegebied. Gezien de Franciscaanse wortels in deze regio is de parochie vernoemd naar de Heilige Clara van Assisi.

Patroonheilige

Clara van Assisi was een navolgster van Sint Franciscus van Assisi. Zij was van adellijke afkomst maar gaf al haar aardse rijkdom op om, in de geest van Franciscus, in radicale armoede te leven. De orde die zij stichtte werd bekend als die van de Clarissen. Zij was de eerste vrouw die zelf een kloosterregel schreef. Zij werd in 1255, twee jaar na haar overlijden, door paus Alexander IV heilig verklaard. De rooms-katholieke kerk gedenkt haar op 11 augustus.

Voor meer informatie zie Encyclopedie en Clarissen

Pastoraal team
                 
Pastoor J.J.G. Tolboom
Pastoor Koos Tolboom werd op 14 november 1965 geboren in de buurtschap Zuidhorn te Elsloo. Na de Lagere School in Boijl, heeft hij de middelbare school gevolgd in Steenwijk. Daarna is hij theologie gaan studeren in Utrecht, waar hij zich op het priesterschap voorbereidde.
 
De eerste pastorale benoeming was in de parochies Wolvega, Steggerda en Frederiksoord, waar hij zeven jaar pastoraal actief is geweest. Daarna volgde een pastoorsbenoeming in de parochies Hoogeveen, Meppel en Beilen. Deze periode heeft tien jaar geduurd.
Toen volgde een benoeming in Assen, Roden en Zuidlaren, waar hij de fusie van de drie parochies tot één grote Franciscusparochie mee hielp voorbereiden. Met ingang van 1 september 2020 is hij pastoor van de Claraparochie. Hij is eerstaanspreekbare pastor van de locaties Drachten en Gorredijk en woont in de pastorie van Gorredijk.
0513-461621, j.j.g.tolboom@home.nl
 
 
Pastor Neeltsje Bouma 
Pastor Bouma werd in 1956 geboren in Tirns (Friesland) en groeide op in Drachten. Na de middelbare school volgde zij de opleiding tot Z-verpleegkundige in Drachten en was zij tot 1985 werkzaam in diverse instellingen voor verstandelijk gehandicapten. In 1985 begon zij in Leeuwarden aan de Noordelijke Hogeschool de opleiding theologie. Deze werd in 2000 aan de universiteit Utrecht afgerond met een kerkelijke erkenning.
 
In december 2000 volgde een benoeming als lid van het pastoraal team voor de vijf samenwerkende parochies in Noord-Groningen (Bedum, Delfzijl, Kloosterburen, Wehe den Hoorn en Uithuizen). Daarna volgde in december 2009 een benoeming voor de parochies van Burgum en Dokkum; deze werd in februari 2013 uitgebreid met Ameland. Pastor Bouma is getrouwd en moeder van twee zonen. Zij is eerst-aanspreekbare voor de locaties Oosterwolde en Zorgvlied. 0511-705336, pastorbouma@hethogenoorden.nl
 
2020 04 INSTALLATIE KOOS 2
 
Logo  
De vier persologonen staan voor de vier parochies die tezamen het geheel vormen.
Zij zijn gecentreerd rondom een duidelijk centrum, een witte, ronde vorm die verwijst naar het Allerheiligste, het heilig brood, het lichaam van Jezus. Het logo doet dan ook denken aan een monstrans.
De vier personen hebben de vorm van lelie’s; de lelie is één van de symbolen voor de H. Clara, symbool van maagdelijkheid. Het logo in zijn geheel vormt een kruis, door de vier elementen. De specifieke plaatsing van de vier personen, de posities van de hoofden, is bepaald aan de hand van geografische ligging van de vier parochies. Als u het logo over de kaart legt (op de juiste grootte), vallen de hoofden op de vier plaatsen op de kaart.

Bisdom

Onze parochie behoort tot het bisdom Groningen - Leeuwarden. Het bisdom telt twintig parochies en twee vicariaten; vicariaat Friesland-Noordoostpolder en vicariaat Groningen -  Drenthe. Het bisdom Groningen-Leeuwarden strekt zich uit over het noorden van ons land en omvat de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, de Noordoostpolder en de Waddeneilanden (uitgezonderd Texel). Qua oppervlakte is het bisdom Groningen-Leeuwarden een van de grootste bisdommen van ons land. Wat betreft het aantal katholieken is het verreweg het kleinste. Er wonen volgens de laatste cijfers bijna 115.000 katholieken in het bisdom.

Vicariaat Friesland-Noordoostpolder
De Deel 22 8302 EK Emmeloord
0527 – 23 99 45

Bisdom Groningen-Leeuwarden
Ubbo Emmiussingel 79 9711 BG Groningen
050 - 406 5888

Voor alle bisdomberichten zie Bisdom Leeuwarden Groningen

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren