blokmenu drachten-v2blokmenu gorredijk-v2blokmenu oosterwolde-v2blokmenu zorgvlied-v2

2020 04 INSTALLATIE KOOS 2
 
Wij zijn een hechte en veelkleurige katholieke gemeenschap, die bestaat uit vier kerklocaties, ieder met een eigen identiteit. Een open katholieke en missionaire kerk, die uitstraling en aantrekkingskracht heeft, niet alleen voor de gelovigen die de weg naar de kerk weten te vinden, maar ook voor hen die op wat voor manier dan ook buiten beeld zijn geraakt. 
De Parochie van de heilige Clara is een gemeenschap die het vuur van het geloof in Jezus Christus brandend weet te houden en uitdraagt in daden van naastenliefde aan de wereld. Wij laten ons inspireren door Jezus’ dienende voorbeeld.
 

Wij willen samen een parochie vormen die viert, leert, troost, bemoedigt, 

steunt en uitdaagt; een geloofsgemeenschap waar alle generaties, rassen en 

talen zich thuis voelen. 

De parochie is uitgestrekt met vier kerken in Drachten, Gorredijk, Oosterwolde en Zorgvlied. Wees welkom in één van onze kerken.
 
Elke zondagochtend zijn er vieringen. Wij nodigen u dan ook van harte uit om de vieringen te komen bezoeken. Deze zijn voor iedereen van goede wil toegankelijk: katholiek, protestant, gelovig, niet gelovig. Iedereen is welkom en voel u thuis. Kijk voor de aanvangstijden bij het vierigenrooster. Wij kijken ernaar uit, u te ontmoeten.
 
Rooms-katholieke parochie Heilige Clara van Assisi
 
Bekijk onze vieringen ook via ons YouTube kanaal: H. Clara van Assisi Parochie