blokmenu drachten-v2blokmenu gorredijk-v2blokmenu oosterwolde-v2blokmenu zorgvlied-v2

Pastoor K. Tolboom
Compagnonstraat 102a
8401 RV  Gorredijk
0513- 461621
j.j.g.tolboom@home.nl

Pastor N. Bouma
Trambaan 15, 9251  LZ Burgum
0511-705336, 
pastorbouma@hethogenoorden.nl
aanwezig op dinsdag en woensdag
 
Noodtelefoon 0512-512340  
Voor dringende gevallen;
ziekenzalving of -zegen, overlijden, nooddoop en crisissituaties. 
 
Zie hier alle informatie over de Sacramenten (doop, vormsel, ziekenzalving etc.)
 

Centraal secretariaat en correspondentieadres
H. Clara van Assisi parochie
Postbus 183, 9200 AD Drachten
e-mail centraal secretariaat: secretariaat@claravanassisi.nl

Drachten
Postbus 183, 9200 AD Drachten
email secretariaat Drachten: rklocatiedrachten@gmail.com
Eerstaanspreekbaar: Pastoor K. Tolboom
 
Gorredijk
Compagnonstrjitte 102A 8401 RV Gorredijk
Zitting secretariaat elke donderdag van 9.00-11.00 uur en via 0513-461621
email secretariaat Gorredijk: parochie.gorredijk@gmail.com
Eerstaanspreekbaar: Pastoor K. Tolboom

Oosterwolde
Quadoelenweg 3, 8431 LM Oosterwolde
email secretariaat Oosterwolde: rk.kerk@home.nl
Eerstaanspreekbaar: Pastor N. Bouma

Zorgvlied
Dorpsstraat 31, 8437 PA  Zorgvlied
email secretariaat Zorgvlied: clara.zorgvlied@outlook.com
Eerstaanspreekbaar: Pastoor K. Tolboom