blokmenu drachten-v2blokmenu gorredijk-v2blokmenu oosterwolde-v2blokmenu zorgvlied-v2

Wij zijn de katholieke geloofsgemeenschap van Drachten en omstreken en onderdeel van de H. Clara van Assisi parochie.
Onze kerk en geloofsgemeenschap draagt de naam 'De Goddelijke Verlosser' en is gevestigd in Drachten met parochianen verspreid in een groot aantal plaatsen in verschillende gemeenten: Smallingerland, Opsterland, Achtkarspelen, Tytsjerksteradeel, Marum en Grootegast (Gr.) 
 
RK Kerk De Goddelijke verlosser
Pier Panderstraat 1
9203 SG Drachten
tel. kerk: 0512-521085
Secretariaat: Postbus 183, 9200 AD, Drachten
email: rklocatiedrachten@gmail.com
 
Vieringen
Elke zondag is er om 11.00 uur. Zaterdag 19.00 uur volgens rooster.
Tijdens de viering is er meestal ook een kinderwoorddienst in een gezamenlijke groep. Na de zondagviering bent u van harte welkom om een kopje koffie te drinken in de Parochiezaal. De viering op zaterdagavond is in de de Blauwe Zaal.
 
Koorzang
Het Parochiekoor zingt de eerste en derde zondag van de maand. 
 
Weekdagen
Elke maand is er op een donderdagochtend een eenvoudige, niet-gezongen eucharistieviering. Deze wordt aangekondigd. Na de viering wordt de Rozenkrans gebeden. Aanvang 9.30 uur in de Blauwe Zaal. Iedereen is welkom op deze viering.
 
Vervoer
Voor mensen die graag naar de kerk willen in het weekend en niet over eigen vervoer beschikken is het mogelijk gehaald en gebracht te worden. Men kan (graag tijdig) contact opnemen met Jeltje de Jong 0512 - 511 024.
 
Sacramenten
Meer informatie over het Doopsel, huwelijk of ziekenzalving vindt u hier
 
Locatieraad
Naast het parochiebestuur heeft locatie Drachten een locatieraad. De locatieraad zijn vrijwilligers die én de praktische gang van zaken op de locatie coördineert én vanuit een pastorale insteek, oog en oor is van de plaatselijke geloofsgemeenschap en aandacht heeft voor het welzijn van de parochianen: individueel en in groepen.

2016 WIM VENEMA Vice voorzitter

    2021_SIMON_SEEERDEN_Penningmeester.jpg
Voorzitter Wim Venema
  Secretaris Ben Miedema
  Budgethouder Simon Seerden
 vzdrachten@claravanassisi.nl    rklocatiedrachten@gmail.com
  seerden3@hetnet.nl
 0512-539114      0512-511126
   
2013 ANDRE KAMSMA    

 

 

  
Lid Andre  Kamsma
  Lid Saskia Smit
 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rondom de kerk is er voldoende parkeergelegenheid. De parkeerplaatsen op het kerkplein zijn alleen bestemd voor bezoekers die slecht ter been zijn en voor mensen die zieken of ouderen naar de kerk brengen. (alleen op zondag is er ontheffing van de parkeervergunning. U mag wel bezoekers afzetten op het kerkplein en elders parkeren.

Kerk DE Goddelijke Verlosser
RK Kerk De Goddelijke Verlosser
 

Bewaren