blokmenu drachten-v2blokmenu gorredijk-v2blokmenu oosterwolde-v2blokmenu zorgvlied-v2

In de Sint Paulus Geloofsgemeenschap nemen levendigheid en betrokkenheid een belangrijke plaats in.
Er zijn dan ook heel wat vrijwilligers actief in allerlei werkgroepen.

ACTIVITEITENCOMITÉ
De activiteitencomité ondersteunt veel activiteiten die door een van de werkgroepen van onze geloofsgemeenschap worden georganiseerd, met een hapje en een drankje. Daarnaast organiseert zij zelf ook activiteiten als de klaverjasdrive (2 keer per jaar) en de bingo (na de viering waarin de Eerste Communicanten worden voorgesteld).
Contactpersoon: Klaas Besseling, tel. 0516-462710

BEHEER GEBOUWEN 
Contactpersonen: Cees Bosma tel. 0513-461901

BEZOEKERSGROEPdiaconieplaatje 2
Contactpersoon: Thea van den Tweel, tel. 0516-461737

CATECHESE
* Kindercatechese
Contactpersoon: Sandra Grijze, tel. 0513-465306
* Vormselcatechese
Contactpersoon: Angelique Kroijenga, tel. 0516-463212
* Parousia
Contactpersoon: Angelique Kroijenga, tel. 0516-463212
* Rondom 40
Deze werkgroep richt zich op mensen van rond de 40 jaar (met een hele ruime marge). De leden komen een aantal keren per jaar bij elkaar om zich te bezinnen op onderwerpen die met het geloof en de geloofsbeleving te maken hebben.
Contactpersoon: Henriëtte Droogh, tel. 0516-481512

CRÈCHE
Kleine kinderen kunnen twee keer per maand tijdens de viering op zondag worden opgevangen in de crèche. 
In het liturgisch rooster bij de agenda vindt u de data waarop dat het geval is.   
Contactpersoon: Harmina Hogeling, tel. 0513-466499

DONDERDAGMORGENVIERING
Contactpersoon: Riky Jeeninga, tel. 0513-571763

KERKVERSIERING
De leden van deze werkgroep houden zich bezig met liturgisch bloemschikken. 
De altaarstukken die ze maken zijn niet alleen een lust voor het oog, maar zitten 
veelal ook vol symboliek. 
Contactpersoon: Nicoline Spoelstra, tel. 06-83655833

KOSTERS
Rika van 't Klooster, tel. 0513-463595
Wouter Spoelstra, tel. 0513-856765

KINDERWOORDDIENST
Tijdens de zondagvieringen is er voor kinderen gelegenheid om met een leider/ster van de kinderwoorddienst mee te gaan voor activiteiten op hun leeftijdsniveau, die aansluiten bij het thema van de viering. Vlak na de overweging komen ze weer in de kerk terug. De kinderwoorddienst is bedoeld voor kinderen van de basisschoolleeftijd.
Contactpersoon: Mariska de Vette, tel. 0512-380800

KOFFIESCHENKERS EN KLOKKENLUIDERS
Contactpersoon: Koos Föllings, tel. 0513-465402

KOREN
* Sint Pauluskoor
Het Pauluskoor repeteert op dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur koorplaatje
en zingt gemiddeld 2 keer per maand en tijdens rouw- en trouwdiensten.
Contactpersoon: Marian Bosma, tel. 0516-462203
* Schola Cantorum Gorredijk (gregoriaans koor)
De schola repeteert op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur
en zingt ongeveer 15 keer per jaar in diverse kerken in Friesland en Groningen.
Contactpersoon: Peter Postma, tel. 0513-461620

LEDENADMINISTRATIE
Sjan Hanegraaf, tel. 0513-464591

LOCATIERAAD
De Locatieraad vergadert acht keer per jaar en houdt zich bezig met alles wat er in en rond de kerk speelt.
Voorzitter: Riky Jeeninga, tel. 0513-571763 of 06-27005860.
Secretaris: Hans Hollander, tel.0512-382065, secretarisRKgorredijk@kpnmail.nl

MARIAVIERINGEN
In mei en oktober wordt er in onze kerk op donderdagochtend na de Eucharistieviering een Rozenhoedje gebeden. Iedereen die dat wil, kan daaraan meedoen. Een eigen rozenkrans meebrengen mag, maar is niet verplicht. Aan het eind van de mei- of oktobermaand is er tijdens de zondagochtendviering een bloemenhulde voor Maria.
Contactpersoon: Riky Jeeninga, tel. 0513-571763

MISDIENAARS EN LECTOREN
Contactpersoon: Sandra Grijze, tel. 0513-465306

oecumeneplaatje

OECUMENE
* Commissie Vorming en Toerusting
Deze regionale commissie beoogt middels lezingen, samenspel en samenspraak
religieuze verdieping te bereiken. Hiertoe brengt zij jaarlijks een programma uit
voor tien bijeenkomsten in zaaltjes van aangesloten kerken in de Zuidoost hoek. 
Regionaal hebben alle kerken een vertegenwoordiging in deze werkgroep.
Contactpersoon: Kees Stolwijk, tel. 0513-462404
* Raad van Kerken
Contactpersoon namens onze geloofsgemeenschap: Daan van Dijk, tel. 0513-464343
* Werkgroep Oecumenische Vieringen Gorredijk
Contactpersoon: Daan van Dijk, tel. 0513-464343
* Wereldgebedsdag
Contactpersoon: Annemieke Schimmel, tel. 0513-853774
* Werkgroep Viering Flaijelfeest
De leden van deze werkgroep komen ongeveer 4 keer per jaar bij elkaar om een laagdrempelige oecumenische kerkdienst voor te bereiden. Deze kerkdienst vindt plaats in de tent op het Flaijelterrein op de laatste dag van het Flaijelfeest in Oude- en Nieuwehorne.
Contactpersoon: Ella Ros, tel. 0513-633103

ORGANISTEN
Contactpersonen:
Paul van der Voort, tel. 0516-471702
Klaske de Vries, tel. 0516-481305

PAROCHIEVOORGANGERS GORREDIJK DRACHTEN
Door de werkgroep ​Parochievoorgangers Gorredijk/Drachten ​worden ​in deze beide kerken ​vieringen voorbereid en verzorgd in die weekenden dat er geen pastor beschikbaar is. ​De werkgroep bestaat uit 9 parochianen die in wisselende samenstelling in groepjes van twee voorgaan'. Contactpersoon: Marianne van Dijk, tel. 0513-464343

PAROCHIE-ARCHIEF
Foto-albums en Parochiebladen
Contactpersoon: Femie Besseling, tel. 0516-462710

PAROCHIEMAGA-ZIN
Kopij voor het deel van onze geloofsgemeenschap kan worden gemaild naar parochieblad.gorredijk@chello.nl en c.j.hogeling@gmail.com en gvjbon@hetnet.nl (Graag mailen naar alle drie e-mailadressen).
Contactpersoon: Femie Besseling, tel. 0516-462710tuingereedschap1

SCHOONHOUDEN KERK
Contactpersoon: Harmina Hogeling, tel. 0513-466499, c.j.hogeling@gmail.com

TUINONDERHOUD
Contactpersonen: Peter Huiberts, tel. 0513-465517
en Joop Miedema, tel. 0516-481305

VERHUUR KERKZAAL
Cees Bosma, tel. 0513-461901

WEBSITE
Berichten en mededelingen voor de website kunnen worden gemaild naar marianfollan1@gmail.com
Contactpersoon: Marian Föllings, tel. 0513-465402

WERKGROEP VREDE ONTWIKKELING EN MISSIE (V.O.M.)
Een Christen kan niet blind zijn voor de onrechtvaardigheid binnen en buiten de parochiegrenzen. De VOM-groep organiseert acties (meestal in de advent- en vastentijd) om mensen op allerlei plekken in de wereld te helpen aan kansen op ontwikkeling en een menswaardig bestaan. Ook geeft ze ieder jaar vorm aan een viering in het kader van de Vredesweek.
Contactpersoon: Dirk-Jan van der Schulp, tel. 0513-462293