blokmenu drachten-v2blokmenu gorredijk-v2blokmenu oosterwolde-v2blokmenu zorgvlied-v2

We zijn een Rooms-katholieke geloofsgemeenschap. Wees welkom in één van onze kerken. 
De parochie is uitgestrekt met vier kerken in Drachten, Gorredijk, Oosterwolde en Zorgvlied. 
Getrouw aan het woord van de levende Heer zijn wij een gastvrije parochie waarin een ieder een thuis kan vinden. Blijmoedig getuigen we in woord en daad van ons geloof. Zo geven we in geloof gestalte aan de Blijde Boodschap van Jezus Christus binnen en buiten onze vier kerken.
Elke zaterdagavond en zondagochtend zijn er vieringen waarin we dat blijmoedige geloof vieren. Wij nodigen u dan ook van harte uit om de vieringen te komen bezoeken. Deze zijn voor iedereen van goede wil toegankelijk: katholiek, protestant, gelovig, niet gelovig. Iedereen is welkom en voel u thuis. Kijk voor de aanvangstijden bij het liturgisch rooster. Wij kijken ernaar uit, u te ontmoeten.

Rooms-katholieke parochie Heilige Clara van Assisi