blokmenu drachten-v2blokmenu gorredijk-v2blokmenu oosterwolde-v2blokmenu zorgvlied-v2

 
 
Pastoor; vacant 

Pastor; Neeltsje Bouma
Trambaan 15, 9251  LZ Burgum
0511-705336, pastorbouma@hethogenoorden.nl
Maandag en vrijdag vrij
 
Noodtelefoon 0512-512340  
Voor dringende gevallen;
ziekenzalving of -zegen, overlijden, nooddoop en crisissituaties. 
 

 

Zie voor Sacramenten onder; Home: Katholiek


Centraal secretariaat en correspondentieadres
H. Clara van Assisi parochie
Postbus 183, 9200 AD Drachten
e-mail centraal secretariaat: secretariaat@claravanassisi.nl

Drachten
Postbus 183, 9200 AD Drachten
email secretariaat Drachten: secrdrachten@claravanassisi.nl

Gorredijk
Compagnonstrjitte 102A 8401 RV Gorredijk
Zitting secretariaat elke donderdag van 9.00-11.00 uur en via 0513-461621
email secretariaat Gorredijk: parochie.gorredijk@gmail.com

Oosterwolde
Quadoelenweg 3, 8431 LM Oosterwolde
Zitting secretariaat elke woensdag van 9.00-11.00 uur en via 0516-512582
email secretariaat Oosterwolde: rk.kerk@home.n

Zorgvlied

email secretariaat Zorgvlied: secrzorgvlied@claravanassisi.nl