blokmenu drachten-v2blokmenu gorredijk-v2blokmenu oosterwolde-v2blokmenu zorgvlied-v2

HCA-logo-RGBBeste parochianen van de H. Clara van Assisi,

Zoals u weet, heeft er dinsdagavond 23 februari jl. een persconferentie van de minister-president plaatsgehad.
Naar aanleiding hiervan zijn parochiebestuur, pastoresteam en de voorzitters van de vier locatieraden donderdagavond 25 februari bijeengekomen om zich te beraden. Aan het begin van de vergadering hebben we op rij gezet waar we op dit moment mee van doen hebben.
 
Ten eerste beseffen we terdege dat de gezondheidscrisis nog lange tijd zal duren.
Ten tweede ontrolt het vaccinatieprogramma zich. Voor onze parochie betekent het dat onderhand nogal wat oude en heel oude parochianen in ieder geval een eerste vaccinatieprik hebben gekregen.
Ten derde: van een uitbraak ontstaan in een eredienst, waarin de bisschoppelijke protocollen van kracht zijn, is nooit vernomen.
Ten vierde komt door de lockdown van de publieke vieringen de continuïteit van de geloofsgemeenschap meer en meer onder druk te staan.
Dit alles meewegende hebben we tot het volgende besloten:
We beginnen weer met de publieke vieringen.
Voor de weekendvieringen (inclusief de zaterdagavondviering in Drachten) betekent het dat we weer beginnen in het weekend van 13 en 14 maart. Ook beginnen we weer met de doordeweekse vieringen. De eerste eucharistie door de week is donderdagochtend 11 maart om 9.30 uur in de Blauwe Zaal.
  • De gezondheidsmaatregelen, die al van kracht waren voor de publieke vieringen in onze parochie, blijven onverminderd van kracht. Dan gaat het over: Aanmelden, handen desinfecteren, mondkapje dragen etc. Het is van groot belang dat deze maatregelen door iedereen strikt worden nageleefd. Natuurlijk blijven we bij het betreden en het verlaten van de kerk, en bij het ter communie gaan, het mondkapje gebruiken. We vragen u vriendelijk, maar dringend nu ook op het kerkterrein het mondkapje te gebruiken. Wanneer een pastor ervoor kiest om de kerkgangers na afloop van de kerkdienst te begroeten, gebeurt dit buiten.
  • Het maximaal aantal cantoren dat in een viering met gezangen de eredienst opluistert, wordt vooralsnog beperkt tot twee.
We zijn blij dat we weer een begin kunnen gaan maken met de publieke vieringen. Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat grote voorzichtigheid geboden blijft.

U een goede voorbereiding op de Goede Week en Pasen toewensend,

Namens het parochiebestuur,
de voorzitters van de vier locatieraden en het pastoresteam,
pastoor K. Tolboom
 
Portret K Tolboom parochieblad Clara 2

Claranieuws

jozes-en-jozefBemoediging in tijden van Corona 14 April 2021   Jozef en Jozef… Nee, het pastoresteam heeft niet een firma opgericht onder de dubbele naam...
even-aandacht-7Beste mensen,  Hierbij ontvangt u weer een link voor ‘Even Aandacht…’ deze keer voor Pasen. In de bijlage de tekst van het evangelie en een tekst...
bisschoppelijke-brief-pasenBisschoppelijke brief bij gelegenheid van Pasen 2021   Als het nieuwe van de verrijzenis maar wordt gevierdHet doet mij pijn dat we voor de tweede...
jongeren-gevangenismuseum-veenhuizen Jongerenplatform: Tienerweekenden 11 april 2021 gaan we naar het Gevangenismuseum in Veenhuizen! We beginnen met de eucharistieviering om 12.00 uur in...
herstart-publieke-vieringenBeste parochianen van de H. Clara van Assisi, Zoals u weet, heeft er dinsdagavond 23 februari jl. een persconferentie van de minister-president...
engel-des-heren De Engel des Heren Sinds eind november heeft de Sint-Jozefkathedraal in Groningen er twee nieuwe klokken bij. Het ophangen ervan en het vernieuwen van...
bonifatius-academie-aanbod-voorjaar Bonifatius Academie aanbod voorjaar 2021 De Bonifatius Academie ziet 2021 hoopvol tegemoet. Voor het nieuwe semester bereiden we vijf aantrekkelijke...
het-levensverhaal-van-clara-van-assisi Peter Vermaat, dichter-verteller en eindredacteur Franciscaans Leven vertelt over het leven van Clara van Assisi
periodieke-schenking-aan-de-kerk Periodiek schenken aan de kerk Een periodieke schenking is een gift aan de kerk die schriftelijk is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. De...